Endast ETT anspråk per bokning är tillåtet. Skicka ej in mer än en ansökan eftersom det kan försena vårt svar till dig.

Vänligen fyll i blanketten nedan:

Vänligen försäkra dig om att du laddar upp all dokumentation som stödjer ditt anspråk, inklusive din bankinformation (bankens namn/kontohavare/kontonummer/IBAN/Swift). Ofullständig information i ansökan leder till betydande förseningar vid hanteringen av din betalning.

FR
Ändra CAPTCHA koden
Ändra CAPTCHA kodenTala CAPTCHA koden
 
Om ditt flyg har ställts in eller försenats mer än 3 timmar (vid ankomst) och det har orsakats av skäl som är innanför Ryanairs kontroll kan du ha rätt till kompensation, klicka här för mer information och klicka här för att skicka in ditt anspråk på compensation